Monday, October 13, 2008

Format Karangan bM STPM

Karangan Berformat STPM

Format Laporan
Laporan tentang Punca-punca Pencemaran Sungai dan Langkah-langkah untuk Mengatasinya

1 Pengenalan
Air ialah …. Dalam usaha mengupas masalah ini, laporan ini dihasilkan.
2 Jawatankuasa

Pengerusi:
Naib Pengerusi;
Setiausaha:
Ahli jawatankuasa:
3 Punca Pencemaran Sungai
3.1 Aktiviti penternakan
Aktiviti …
3.2 Pusat Pelupusan Sampah
Pencemaran sungai juga berpunca daripada ….
3.3 Aktiviti Perindusrtrian
4 Langkah untuk Mengatasinya
4.1 Kempen kesedaran
4.2 Penguatkuasaan undang-undang
5 Kesimpulan
Laporan disediakan oleh, 30 SEPTEMBER 2008
……………………………………….
ALI Bin OMAR
Pengerusi,
Persatuan Pencintan Alam Sekitar.

-----------------------------------------------------------------------------
Memorandum

MEMORANDUM
Kepada : Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Daripada: Pengerusi Persatuan Taman Cosy A
Tajuk : Bantahan terhadap Kegiatan Judi Haram dan Langkah untuk
Mengatasinya
1 Pendahuluan
Kegiatan judi haram …. Oleh itu, memorandum ini dihantar kepada pihak tuan untuk menyatakan kekesalan penduduk dan langkah-langkah untuk mengatasinya.
2 Penyataan Bantahan
2.1 Peningkatan kadar jenayah
2.2 Peningkatan masalah social remaja
2.3 Kepincangan institusi keluarga dan masyarakat
3 Penyataan Cadangan
3.1 Mengatakan operasi membanteras kegiatan perjudian haram
3.2 Tindakan terhadap pihak yang bersubahat
4 Penutup
Operasi … . Kerjasama daripada pihak tuan amat kami hargai ke arah mewujudkan masyarakat yang cemerlang, gemilang, dan terbilang.
Sekian, terima kasih.
Yang menjalankan tugas, 20 OKTOBER 2008
………………………………………
JAMAL BIN ISMANDI
Pengerusi Persatuan Penduduk Taman Cosy A.

------------------------------------------------------------------------------
Rencana

Tajuk dan penulis
Contoh:
Isu lepak: Punca dan Langkah untuk Mengatasinya
Oleh: Muhammad bin Ajmain
-----------------------------------------------------------------------------


Ceramah
Perenggan pendahuluan
· Perenggan pendahuluan dimulakan dengan pembuka kata yang berupa kata alu-aluan kepada para hadirin mengikut protokol
Isi ceramah
· Isi ceramah ditulis sama seperti karangan biasa.
Kata-kata penghadapan
· Ditulis secara berselang-seli antara perenggan-perenggan isi.
Contoh: Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati,
Hadirin yang dihormati sekalian,dll.
Penutup
· Dimulakan dengan kata-kata yang menandakan bahawa sesi ceramah akan ditamatkan.1 comment:

raimi_august16 said...
This comment has been removed by the author.